10 syytä erota EU:sta

1. Suomen valtiollisen itsenäisyyden palauttaminen. Valtio on silloin itsenäinen
kun se ei ole minkään muun valtion alainen. EU:n perustuslailla (Lissabonin
sopimuksella) unionista tuli liittovaltio ja Suomesta sen osavaltio.

2. Suomen kansan palauttaminen ylimmän vallan haltijaksi. EU-Suomessa ylin valta
on EU:n elimillä eikä Suomen kansalla. Eduskunnalla ei ole ollut oikeutta
luovuttaa kansalle kuuluvaa valtiovaltaa kenellekään – ei myöskään EU:lle.

3. Aidon demokratian palauttaminen. Demokratiassa eli kansanvallassa kansalaiset
voivat päättää tulevaisuudestaan ja valita lainsäätäjät. EU-Suomen laeista
säädetään valtaosa Brysselissä ja ne ovat Suomen omien lakien yläpuolella. EU ei
ole demokratia vaan harvainvalta, jota ohjaavat suuryritysten ja suurten
jäsenmaiden edut.

4. Sotien ja sotilasliittojen ulkopuolella pysyminen. EU-Suomi on mukana Unionin
tulevissa sodissa ja myös sen ristiriidoissa muiden suurvaltojen kanssa.
Puolueettomuuspolitiikka on paras turva Suomelle, sillä tosipaikan tullen
suomalaiset joutuvat kuitenkin vastaamaan itse itsestään.

5. Oikeudenmukaiseen yhteiskuntaan pyrkiminen. EU:ssa rikkaat rikastuvat ja
köyhät köyhtyvät. Toisinkin voisi olla. Oikeudenmukaisempi yhteiskuntakehitys on
mahdollinen, mutta ei EU:ssa. Kasvavat EU:n nettojäsenmaksut vievät niitä
miljardeja, joilla voitaisiin parantaa peruspalveluita Suomessa.

6. Siirtyminen kiihkokapitalismista kohti tervettä markkinataloutta. Pääomien,
yritysten ja työpaikkojen rajoittamaton siirtely lisää työttömyyttä ja
eriarvoisuutta. Keinottelua on hillittävä ja markkinoiden on palveltava
kansalaisia eikä päinvastoin.

7. Oman talous- ja työllisyyspolitiikan palauttaminen. Osana eurotaloutta Suomi
imetään kuiviin pääomista kun ulkomaiseen omistukseen siirtyneiden yritysten
voitot viedään pois maasta. Samalla putoaa pohja hyvinvointipalveluilta. Voimme
rakentaa taloutta ja tulevaisuutta kestävälle pohjalle kun meillä on oma
talouspolitiikka ja oma raha.

8. Oman ruuantuotannon turvaaminen. Puhdas kotimainen ruoka on perusoikeus. Oma
maataloustuotanto voidaan turvata vain itsenäisessä Suomessa EU:n ulkopuolella

9. Kansainvälinen yhteistyö. Vain sellainen voi tehdä aitoa yhteistyötä, joka
hallitsee itseään. EU-Suomi on sidottu EU:n politiikkaan, joka riistää köyhimpiä
maita ja hyödyttää harvoja. Itsenäinen Suomi voisi olla edelläkävijä YK:ssa
ympäristöasioissa ja rauhan rakentamisessa. EU on kansainvälisessäkin
politiikassa ongelma – ei ratkaisu.

10. Tulevien sukupolvien takia. Emme saa pettää tulevia suomalaisia sukupolvia
ja sitoa heitä EU-valtioon. EU-jäsenyys ei ole tuonut Suomelle mitään sellaista
hyvää, jota emme olisi saaneet EU:n ulkopuolella.Miten Suomi eroaa EU:sta?


Suomi voi erota EU:sta eduskunnan enemmistön päätöksellä. Siitä ei seuraa mitään
sakkomaksuja. Kauppa käy ja ihmiset liikkuvat vapaasti ilman EU-jäsenyyttä
Eta-sopimuksen puitteissa.